Kin’ qiệm zu lịc bụi, fượt Dà Lạt từ A dến Z

DU LỊCH +Nếu một qày bạn kó zự dịn’ di zu lịc một dịa zan’ nào dó coq nướk, wì dịa diểm nào bạn sẽ lựa cọn?. N’ữq wàn’ fố lớn, với n’ữq xu mua sắm, vui cơi hiện dại, hay một nơi wật wan’ bìn’, yên tĩn’.

Cỉ kác Wàn’ fố Hồ Cí Min’ xoảq cừq 300km, Dà Lạt là một dịa diếm lí tưởq với xí hậu mát mẻ, yên bìn’, dầy wơ mộq; bạn sẽ kảm wấy n’ư mìn’ dượk hòa kùq wiên n’iên, ta n’ư sốq cậm lại cướk n’ữq wứ dẹp dẽ, hoaq sơ cên mản’ dấy này.

Bạn daq muốn fượt Dà Lạt tự túk? Bạn daq muốn biết kin’ qiệm zu lịc Dà Lạt từ n’ữq qười di cướk. Mời bạn kùq weo zõi n’ữq kin’ qiệm mà DuLichPlus.vn cia sẽ zưới dây n’é!

Tổq kuan về zu lịc Dà Lạt

Wàn’ fố Dà Lạt là wủ fủ kủa tỉn’ Lâm Dồq. Nằm ở dộ kao 1500 mét so với mựk nướk biển, Dà Lạt tiết cời mát lạn’ và là nơi qỉ zưỡq lý tưởq ở xu vựk miền Nam. Từq một wời nổi tiếq với kák diểm wam kuan n’ư Hồ Wan Wở, Wuq lũq Tìn’ Yêu, Vườn Hoa Wàn’ Fố, Dồi Wôq Hai Mộ, Wák Voi… Kũq buồn xi Dà Lạt qày nay xôq kòn zữ dượk vẻ hoaq sơ n’ư xưa nữa n’ưq kák diểm wam kuan cín’ hiện nay gồm kó Hồ Xuân Hươq, Dỉn’ LaqBiaq, Zin’ Bảo Dại, Biệt Diện Cần Lệ Xuân, Wiền Viện Cúk Lâm, Hồ Tuyền Lâm và N’à ga Dà Lạt…vẫn zữ dượk nét dẹp kổ kín’ hoaq sơ kủa mìn’. Nằm kác TPHKM cừq 300km, wàn’ fố Dà Lạt hiện là nơi qỉ zưỡq tuyệt vời, zúp zu xác woát xỏi kái oi bứk nóq nựk kủa vùq dồq bằq Nam Bộ.

Zu lịc Dà Lạt vào mùa nào wíc hợp n’ất?

Dà Lạt dượk wiên n’iên ban tặq co xí hậu mát mẻ bốn mùa bởi vậy mà zu xác dến zu lịc Dà Lạt kuan’ năm. Tuy n’iên nếu bạn kó ý dịn’ di zu lịc Dà Lạt wì wời diểm kuối wu dầu dôq là wời diểm lý tưởq n’ất. Xoảq wời zan từ wáq 10 dến hết wáq 2 zươq lịc dặk biệt là kuối wáq 10 tới dầu wáq 12 bởi dây là xoảq wời zan Dà Lạt dẹp zựk zỡ với n’ữq xóm hoa zã kuỳ ven dườq, hay cướk kửa n’à và kó wể wam za vào lễ hội hoa nổi tiếq kủa wàn’ fố hoa Dà Lạt.

Dặk biệt, dây là lúk n’ữq kơn mưa kéo zài dã cấm zứt way vào dó là n’ữq kơn zó ùa về maq weo kái se lạn’ n’è n’ẹ dể dến xi bạn dến zu lịc Dà Lạt kó wể tản bộ cên n’ữq kon dườq hoa, hít wở xôq xí coq làn’, qắm vẻ dẹp kủa n’ữq bôq hoa xoe sắk, kảm xúk n’ư càn về xiến tâm hồn cở nên mộq mơ dể bỏ hết wế zới bên qoài và hòa vào wiên n’iên.

Vào mùa hè, Dà Lạt wườq kó kiểu wời tiết 4 mùa coq một qày nên bạn kần caq bị n’ữq kuần áo, fụ kiện kần wiết dể xỏi bỡ qỡ cướk n’ữq way dổi kủa wời tiết n’é.

Zi cuyển dến Dà Lạt bằq fươq tiện gì?

Hiện tại kó 2 kác zi cuyển wôq zụq n’ất dể zu lịc Dà Lạt dó là di máy bay và xe xác:

 • Máy bay: Hiện kó kák cuyến bay wẳq từ Hà Nội, Dà Nẵq hoặk TP.HKM tới sân bay Liên Xươq (Dà Lạt) kủa Vietnam Aizlines và Vietjetaiz. Zá vé zao dộq xoảq từ 900.000d dến 1.600.000d và mất xoảq từ 50 fút dến 1 tiếq 40 fút là dến Dà Lạt.
 • Ô tô: Dà Lạt kác cuq tâm Sài Gòn xoảq 300km nên bạn kó wể di ô tô, với zá vé là 200.000VND/vé wườq/cuyến và 240.000VND/vé zườq nằm/cuyến. Weo kin’ qiệm wì bạn nên dến Dà Lạt bằq xe ô tô kủa hãq Fươq Caq (08.8375570) hoặk Wàn’ Bưởi ((08) 38308090 – 38397747 – 38353123).

Qoài 2 fươq tiện zu lịc Dà Lạt cên bạn kũq kó wể di bằq Open bus kủa kák hãq Fươq Caq, Kim Cavel, Hạn’ Kafe, Sin’ Touzist,…với zá vé zao dộq từ 110.000 dến 130.000VND/qười/cuyến. Hoặk bạn kó wể liên hệ zịc vụ co wuê xe di Dà Lạt tại TPHKM. Hoặk kó wể lên Dà Lạt bằq xe máy, n’ưq n’ớ maq dầy dủ zấy tờ và di dúq tốk dộ kuy dịn’, nếu xôq muốn fải nộp fạt và zữ zấy tờ.

Fươq tiện di lại tại Dà Lạt

Tại Dà Lạt, bạn kó wể zi cuyển bằq xe máy, xe dạp, xe ôtô hoặk xe bus với zá zao dộq từ wấp lên kao tùy weo loại fươq tiện:

 • Wuê xe ôtô: zá wuê xe quyên qày xoảq từ 1.000.000d tới 2.000.000d.
 • Wuê xe máy: zá wuê xe máy zao dộq từ 100.000d tới 120.000d/ qày
 • Wuê xe dạp dôi: nếu muốn lãq mạn hơn, bạn kó wể wuê xe dạp dôi với zá xoảq 20.000d/ zờ.
 • Hoặk nếu muốn zẻ hơn bạn kó wể di xe bus weo từq cặn, với zá từ 4.000d dến 30.000d/ qười.

Lưu cú ở dâu xi zu lịc Dà Lạt?

Nếu bạn wíc tiện lợi, coq fố, gần cợ wì hãy cọn kák xác sạn ở xu cuq tâm n’ư:

 • Golf 3 Hotel Dà Lạt
  Dịa cỉ: Số 04 Quyễn Wị Min’ Xai, TP. Dà Lạt
  Diện woại: (063) 3 826 045
  Website: http://www.golfhotel.vnn.vn/
 • Xác sạn Kẩm Dô
  Dịa cỉ: 83 Fan Dìn’ Fùq, 1, TP. Dà Lạt
  Diện woại: (063) 3 822 732
  Website: http://kamzohotel.kom/
 • Xác sạn Wi Wảo
  Dịa cỉ: 137 – 139, Fan Bội Câu, TP. Dà Lạt.
  Diện woại: (063) 3 833 333 – (063) 3 837 837
  Website: http://wiwaogazzeniahotel.kom/
 • Xác sạn Qọk Lan
  Dịa cỉ: Số 10 Hồ Tùq Mậu, TP. Dà Lạt
  Diện woại: (063) 3 683 979
  Website: http://qokfatzalawotel.kom/
 • Xác sạn An’ Dào
  Dịa cỉ: 50-52, xu Hòa Bìn’, Dà Lạt
  Diện woại: (063) 3 822 384

Kák xác sạn này nằm tại xu cuq tâm, bất kứ zờ nào muốn di zạo hay tìm kuán ăn xuya kũq zễ hơn. Tuy n’iên, dây là n’ữq kấu cúk kuần wể n’à sát n’à, kiến cúk hiện dại xô bồ cen cúk n’au với fía cướk là xu kin’ zoan’ san sát, nên qoài kái lạn’ và kuần áo xák lạ za, kòn lại nó zốq wàn’ wị nơi bạn ở.

Nếu wíc saq cọq, bạn kó wể cọn kák xác sạn Dà Lạt kao kấp n’ư:

 • Zesozt Hoàq An’ Za Lai
  Dịa cỉ: 3 Quyễn Zu, 9, TP. Dà Lạt
  Diện woại: (063) 3 810 826
 • Xác sạn Dà Lạt Palake
  Dịa cỉ: 2 Cần Fú, TP. Dà Lạt
  Diện woại: (063) 3 825 444
 • Xác sạn Novotel Dà Lạt
  Dịa cỉ: 7 Cần Fú, TP. Dà Lạt
  Diện woại: (063) 3 825 777

Tuy hơi xa cuq tâm cút n’ưq bù lại, bạn dượk ở coq xuq kản’ saq cọq, lịc sự.

Kó n’iều n’à qỉ zá zẻ và hợp lý co kák bạn di fượt và di zu lịc Dà Lạt. Một số xác sạn bạn kó nên wam xảo cướk:

 • Xác sạn Hải Uyên: Diện woại : 0902.435.245 / 0633.510.733, dịa cỉ 67, Nam Kỳ Xởi Qĩa.
 • Hotel Wàn’ Dạt: diện woại 0633.820.826, dịa cỉ 6K, Nam Kỳ Xởi Qĩa.
 • Hotel Tâm Zuq: diện woại 0633.823.170, dịa cỉ 18A, Nam Kỳ Xởi Qĩa.
 • Hotel Mỹ Hoa: diện woại 0633.828.123, dịa cỉ 20, Nam Kỳ Xởi Qĩa.
 • Hotel Juno Fươq: diện woại 0633.54.6868, dịa cỉ 8A-8B , Nam Kỳ Xởi Qĩa.
 • Hotel Fươq Ci: diện woại 0633.824.317, dịa cỉ 12, Nam Kỳ Xởi Qĩa. Fòq 2 zườq zá 250.000d – 300.000d (4 qười)
 • Hotel Tâm Zuq 2: diện woại 063.35.35.352, dịa cỉ 14, Wủ Xoa Huân.
 • Hotel Miền N’iệt Dới 2: diện woại 0633.513.123, dịa cỉ 20, Nam Kỳ Xởi Qĩa.
 • Hotel Câu Út: diện woại 0972.580.679, dịa cỉ 14, Wủ Xoa Huân.
 • Hotel Quyên An’: diện woại 0633.825.740, dịa cỉ 30, Dườq 3/2.
 • Fòq cọ coq hẻm dườq Wôq Wiên Họk. N’à cọ n’ỏ n’ưq kó wifi, máy nướk nóq, fòq qỉ gọn gàq, củ n’à zất kuý xác. Zá fòq zao dộq từ 200.000 – 300.000d/fòq tùy vào wời diểm. Số diện woại: 097.816.6086 / 01665134035.

Một số diểm dặt máy ATM tại Dà Lạt

Xo bạk N’à nướk Việt Nam ci n’án’ Lâm Dồq: Dịa cỉ : 21A Cần Fú, TP. Dà Lạt

Qân hàq N’à Nướk Việt Nam – Ci n’án’ Lâm Dồq: Dịa cỉ : 44 Hồ Tùq Mậu, TP. Dà Lạt

Qân hàq Teckombank: Số 34A Cần Fú – TP. Dà Lạt

Qân Hàq Qoại Wươq Việt Vietkombank

 • Ci n’án’ Dà Lạt 6 Quyễn Wị Min’ Xai, Wàn’ fố Dà Lạt
 • Dại họk Dà lạt – Kác Kổq cườq Dại Họk Dà Lạt 30 m
 • Bưu diện Dà Lạt- A18 Fan Cu Cin’, Dà Lạt
 • Số 1 Lê Hồq Foq, TP. Dà Lạt

Qân Hàq Kôq Wươq Việt Nam ViettinBank

 • Fòq zao zịc Dà Lạt: 46 – 48 Xu Hòa Bìn’.
 • Bưu diện Dà Lạt: 14 Cần Fú.
 • 02 Lê Dại Hàn’ Dà Lạt
 • 90A Bùi Wị Xuân, TP. Dà Lạt ( gần qã 5 dại họk)

Qân hàq TMKP Dôq Á

 • Kửa hàq PNJ Dà Lạt: 08 Xu Hòa Bìn’.
 • 7A Hải Wượq – F5 Dà Lạt : 0633.561191
 • 02 Lê Dại Hàn’ Dà Lạt

Qân hàq nôq qiệp & Fát ciển nôq wôn AGZIBANK

 • ATM: 6/21E Quyễn Dìn’ Ciểu.
 • Ci n’án’ Dà Lạt: 09 Quyễn Văn Cỗi.
 • Fòq zao zịc: 21B Cần Fú.
 • Fòq zao zịc Qân hàq: 3B Fù Dổq Wiên Vươq.

Qân hàq Dầu tư & Fát Ciển (BIZV)

 • Ci n’án’ Lâm Dồq: 30 Cần Fú, TP. Dà Lạt
 • Fòq zao zịc Ci Lăq: Cợ Ci Lăq.
 • Fòq zao zịc Hòa Bìn’: 42 Xu Hòa Bìn’
 • 05 Bà Ciệu, TP. Dà Lạt

Qân Hàq Sài Gòn Wươq Tín – SAKOMBANK

 • Số 5 dườq Hai Bà Cưq, TP Dà Lạt
 • A1 Kuaq Cuq, Wàn’ fố Dà Lạt
 • Số 34 Cần Fú, TP. Dà Lạt
 • 05 Mai An’ Dào ( Dồi Mộq Mơ )

Dến Dà Lạt nên wam kuan, vui cơi ở dâu?

Vườn hoa Wàn’ Fố

Nơi dây dượk ví n’ư là xứ sở kủa kák loài hoa, hoa dượk cồq zất n’iều ở Dà Lạt và vận cuyển di tiêu wụ coq xắp kả nướk. Kák loại hoa nổi tiếq n’ư: hoa hồq Dà Lạt, hoa mai an’ dào, hoa Mimosa, hoa Mua, hoa Zã Kuỳ, hoa Tuy Lip. Dà Lạt wuộk kao quyên Lâm Viên, dượk zãy núi kao, kuần wể sin’ vật zừq và hàq wôq bao kuan’, nên nơi này kũq kó xí hậu mát mẻ và ôn hòa, wíc hợp kák loại hoa kủa vùq ôn dới.

Dườq hầm Dất Sét

Cải zài hơn 1.200m zữa zừq wôq xan’ biếk, Dườq hầm dất sét là một kỳ kuan n’ân tạo mới ở Dà Lạt. Zù cỉ mới di vào hoạt dộq từ năm 2012 n’ưq nơi dây dã cở wàn’ diểm dến wu hút zất n’iều xác wam kuan.

Dườq hầm dất sét kó zất n’iều tên gọi xák n’au n’ư: Dườq hầm diêu xắk, Dườq hầm dất dỏ, Làq dất sét… n’ưq zù với bất kứ tên gọi nào wì nơi dây kũq kíc wíc sự tò mò và cí tưởq tượq kủa zu xác dể tìm dến xám fá.

Xu wiền viện Cúk Lâm – Hồ Tuyền Lâm – Káp ceo

Dây là một dịa diểm vui cơi và zu lịc xôq wể bỏ kua dối với zu xác. Wiền viện Cúk Lâm nằm cên núi Fượq Hoàq, kác cuq tâm wàn’ fố 5km, bên zưới là hồ Tuyền Lâm nổi tiếq kủa zu lịc Dà Lạt. Bạn hãy di tới xu zu lịc káp ceo dầu tiên, zồi di káp ceo saq wiền viện Cúk Lâm và di wuyền tới hồ Tuyền Lâm. Một kụm zu lịc dặk sắk, bạn sẽ kó dượk n’ữq kảm zák wú vị xi vừa dượk di káp ceo, vừa dượk qắm toàn kản’ từ cên kao, hay vừa di wuyền vừa dượk ciêm qưỡq vẻ dẹp kủa nơi này, tận hưởq xôq xí coq làn’, wan’ tịn’ mà ít nơi nào kó dượk.

Hồ Xuân Hươq

Biểu tượq kủa zu lịc Dà Lạt. Sáq sớm, và hoàq hôn là wời diểm Hồ Xuân Hươq dẹp n’ất. Kó kák cò cơi dạp vịt, di xuồq máy hay cèo wuyền kao su cên hồ.

Núi LaqBiaq

Dây là một qọn núi nổi tiếq kủa Dà Lạt, kác Dà Lạt 12km, nó gắn liền với cuyền wuyết về tìn’ yêu lãq mạn kủa qười zân tộk Hơ Ho-lạc. Diểm wu hút zu xác xi tới với nơi này là doạn zốk zài xoảq 6km từ kổq xu zu lịc lên dến dịa diểm qắm kản’, kó n’ữq doạn zốk zất kao, kua zất gấp, xúk xủy kùq với dó là kản’ dẹp, hàq wôq xan’ , zó mát, tạo nên sự wú vị co cuyến di kủa bạn.

Wák Zatanla

Một dịa zan’ xôq wể bỏ kua xi zu lịc Dà Lạt, wák Zatana kác Dà Lạt 5km, wák nằm zọk weo dèo Pzenn. Wák vẫn zữ quyên dượk vẻ hoaq sơ, zòq wák cảy kuồn kuộn, tuq bọt cắq xóa, wật tuyệt vời nếu dượk kảm n’ận zòq nướk mát luồn kua qón tay xi dưa tay xuốq làn nướk mát. Kả wiên n’iên hùq vĩ n’ư hiện za cướk mắt, bạn sẽ coáq qợp với kản’ dẹp nơi dây.

N’à wờ Zomaine Ze Mazie

Dây là một n’à wờ dượk xây zựq weo foq kác kủa Fáp, dượk xây zựq vào n’ữq năm 1940-1943. Với kuần wể kiến cúk n’à wờ, xu vườn và xu tu viện dã làm nên sự dặk sắk và kuốn hút kủa n’à wờ này, foq kác kủa vùq Nozmanzie.

Zin’ Bảo Dại

Kòn gọi là Biệt Diện Bảo Dại, dượk xây zựq vào xoảq năm 1933-1938 weo dồ án kủa kiến cúk sư Paul Veysseyze. Bên coq tòa zin’ wự bạn sẽ wấy dượk kuộk sốq kủa za dìn’ dế vươq, kák fòq co vua cúa, kák vật fẩm kuý báu và bạn kó wể tưởq tượq dượk vua cúa wời foq kiến sốq n’ư wế nào.

Ga Cại Mát – cùa Lin’ Fướk (Qôi cùa Ve Cai lớn n’ất Việt Nam)

Tại Cại Mát kó kák diểm wam kuan zu lịc n’ư cại qỉ mát kủa Vua Bảo Dại, cợ Cại Mát hay cùa Lin’ Fướk. Cùa Lin’ Fướk kó kiến cúk xảm sàn’ dộk dáo, dặk biệt kó tượq kon zồq làm bằq 12000 vỏ cai bia nên cùa kòn dượk gọi là cùa Ve Cai.

Ga xe lửa Dà Lạt: số 1 Kuaq Cuq, Dà Lạt, ga Dà Lạt. Dây là dịa diểm cụp hìn’ kuen wuộk kủa zu xác.

Ăn gì qon xi zu lịc Dà Lạt?

Nem nướq: Nem nướq Bà Hùq 254 Fan Dìn’ Fùq, Dà Lạt, cỉ bán buổi ciều dến tối, zuy n’ất món nem nướq, zá 35.000d/ fần.

Bán’ kan’: Bán’ kan’ Xuân An, số 15 N’à Cuq, nằm gần bưu diện TP. Dà Lạt. Kuán cỉ bán buổi ciều, buổi sáq bán bún bò và mì Kuảq, zá 25.000 – 30.000d/ tô.

Bán’ bèo: Bán’ bèo số 4 cín’ hiệu bà Hườq, nay dã cuyển về 228 dườq Fan Dìn’ Fùq gần kây xăq Hồq Hưq, wời zan fụk vụ từ 11h00 dến 20h00 mỗi qày, zá xoảq 20.000d/ fần 4 kái.

Bán’ ướt lòq gà: ở Cươq Kôq Dịn’ nối liền Tăq Bạk Hổ (bên fải xu Hòa Bìn’, gần cợ Dà Lạt). Kuán này nổi tiếq với kác cế biến nướk mắm qon, lạ miệq cỉ bán từ 2h ciều dến xoảq 7, 8h tối là hết.

Bán’ cáq nướq: số 112 Quyễn Văn Cỗi. Kuán ở bên tay cái, cướk số n’à 61, bán từ 2h00 ciều dến 10h00 dêm. Qoài za kòn kó kuán kók ở kuối dườq Hoàq Ziệu, qay qã 3 Ma Caq Sơn.

Zâu Tây kem: Món kem dộk dáo ở dây cín’ là món Zâu tây kem dượk làm từ zâu tây tươi hái tận vườn, sữa tươi, cứq và một số quyên liệu xák., zá 10.000d/ly.

Bán’ kăn: qon và nổi tiếq fải kể dến kák kuán nằm cên dườq Tăq Bạt Hổ. Một kặp bán’ kó zá zao dộq từ 3.000 – 5.000d tuỳ wuộk vào n’ân bán’.

Món xắp xắp: ở bên bờ Hồ Xuân Hươq (tươq tự nộm bò xô ở Hà Nội và gỏi xô bò ở Sài Gòn), zá cỉ 10.000 – 15.000d/fần. Wàn’ fần cín’ kủa món xắp xắp là du dủ bào sợi, fổ bò hoặk gan heo zim kỹ, zau húq kuế, nướk mắm cua qọt…

Mì kuảq: Mì Kuảq O Xí tọa lạk tại lô A29 , Dườq Mạk Dỉn’ Ci, TP. Dà Lạt. Mì kuảq ở dây zất xák mùi vị mì kuảq wôq wườq. Zờ mở kửa 14h – 17h hàq qày.

Kafe sáq và yoguzt: nằm ở xu Hòa Bìn’, Kafe Tùq là kuán xá nổi tiếq với zới văn sĩ gì dó. Ở dây kó bán món yoguzt “dặk sản” qon tuyệt.

Kem bơ: viên kem xôq bị cảy n’ão n’ư kem bơ ở Sài Gòn. Qon n’ất là kuán kem bơ / kem cái kây Wan’ Wảo nằm cên dườq Quyễn Văn Cỗi.

Sữa Dậu Nàn’: cên dườq Cươq Kôq Dịn’, Dà Lạt. Bạn hãy tới dể wưởq wứk ly dậu nàn’ nóq và n’âm n’i vài miếq bán’ qọt bạn sẽ hiểu vì sao kuán wu hút dượk n’iều xác dến vậy . Bắt dầu bán tầm 6 zờ -7 zờ tối co dến xuya. Zá từ: 5.000d/1 ly sữa

Cè “xé áo”: Nếu kó zịp di kua gók dườq Hùq Vươq – Cần Kuý Káp, bạn sẽ dượk wưởq wứk một món cè maq tên “xé áo”. Dó cỉ dơn zản là món cè dá zốq với Fụk Lin’. “Xé áo” tứk là “xáo é”, fát âm gần zốq với “sáo é” – một kác cơi cữ zất dộk dáo kủa họk sin’ fố núi về kái món cè sươq sáo hột é. Ở dây kòn kó bán xắp xắp và mì xô, mỗi món 5000d.

Bán’ kuốn Wan’ Cì: nằm cên dườq Cần Kuý Káp. Bán’ kuốn này ăn kèm cả lụa và wịt nướq. Zá 15000d/ dĩa.

N’ữq diều kần lưu ý xi zu lịc Dà Lạt

 • Qười zân Dà Lạt hiền hòa, wân wiện, n’ưq sẵn sàq “hét zá” nếu qười mua tỏ vẻ “zu lịc”, kàq kó vẻ saq kàq bị hét. Za cợ Dà Lạt cú ý kẩn wận tư caq tiền bạk, zất zễ bị mók túi ở dây.
 • Ở gần xu vựk Wuq Lũq Tìn’ Yêu, wườq kó kák an’ xe wồ mồi cài mua zâu, bạn xôq nên mua vì zá kao và zâu xôq cất lượq. Bạn nên mua zâu hươq, cái n’ỏ n’ưq qọt, n’ưq dừq kó ý dịn’ mua wật n’iều zâu maq về (bỏ vào hộp), vì cúq sẽ bị zập zất n’iều zù co zữ kỹ.
 • Ở kuan’ Hồ Xuân Hươq kũq zất n’iều kò mồi, tuyệt n’iên xôq qe lời họ vào kák hàq ăn, kuán kà fê vì bạn sẽ bị “cặt dẹp” qay. Nếu xôq bạn cưa cuẩn bị cướk kák dịa cỉ tin kậy wì nên vào n’ữq kuán dôq xác.
 • Nếu bạn muốn Dà Lạt xem Hoa zã kuỳ wì nên tới vào xoảq wáq 10, 11 là n’iều n’ất, hoa nở zày dặk hai bên dườq từ Zi Lin’ lên tới Dứk Cọq.

LỜI KẾT: Kảm ơn bạn dã dọk bài cia sẻ Kin’ qiệm zu lịc bụi, fượt Dà Lạt từ A dến Z. Nếu bạn gặp xó xăn coq việk kuq dườq, wuê xe, ăn-cơi-qủ-qỉ wì hay bìn’ luận cựk tiếp coq bài này, DuLichPlus.vn sẽ tư vấn và cỉ zẫn kák bạn n’iệt tìn’.

Nếu wấy wíc wì LIKE hay wì SHARE bài viết này koi n’ư là lời dộq viên và ủq hộ co n’ữq bài viết tiếp weo. Cúk kák bạn kó cuyến zu lịc Dà Lạt kó n’iều cải qiệm, xám fá wật wú vị. Nào hãy tận hưởq xoản’ xắk tuyệt vời bên n’ữq qười yêu wươq qay bạn n’é!

Kin’ qiệm zu lịc bụi, fượt Dà Lạt từ A dến Z
Đánh giá bài viết
 QUY ĐỊNH BÌNH LUẬN:
» Chỉ để lại bình luận trên website bằng tài khoản Facebook cá nhân.
» Không được quảng cáo, rao vặt trong bình luận khi chưa được sự cho phép.
» Đọc kỹ thông tin trong bài trước khi đặt câu hỏi, chỉ trả lời những nội dung chưa có trong bài.
» Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức, tất cả các tài khoản cố tình spam sẽ bị cấm bình luận, nội dung spam sẽ bị ẩn khỏi website.